Hoge afrekening januari t/m juni 2016?

Normaal wordt warmte over een heel jaar afgerekend, van 1 juli t/m 30 jun. Voor de periode juli 2015 t/m juni 2016 is deze eenmalig opgesplitst omdat de Warmtwet per 1 januari 2016 is doorgevoerd:
1.       deltaWonen heeft afgerekend voor de periode juli t/m december 2015
2.       Unica/ista heeft recent afgerekend voor de periode januari t/m juni 2016

Over een jaar gerekend blijven de warmtekosten voor u gelijk. Het kan zijn dat de afrekening van Unica/ista (2) hoger uitvalt dan de afrekening van deltaWonen (1). Dit komt omdat de 1e helft van een jaar kouder is dan de 2e helft. Hierdoor ligt het verbruik in de 1ehelft van een jaar ook hoger met ook hogere kosten tot gevolg. Als u beide halfjaarafrekeningen (1+2) bij elkaar optelt, dan mogen deze niet veel afwijken van de afrekening juli 2014 t/m juni 2015.

daltawonen unica percentage gasverbruik